מועדון כדורסל הפועל כפר סבא

ביהס לכדורסל


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1010002 אוסישקין כיתות א 1010002 1 1 2,650.00 ₪ הירשם
1010008 אוסשקין בנות כיתות א-ב 1010008 1 1 2,650.00 ₪ הירשם
1010009 אוסשקין בנות כיתות ג-ה 1010009 1 1 2,650.00 ₪ הירשם
10100010 אוסשקין גן פעם בשבוע 10100010 1 1,900.00 ₪ הירשם
1010003 אוסשקין כיתות ב 1010003 1 1 2,650.00 ₪ הירשם
1010004 אוסשקין כיתות ג 1010004 1 1 2,650.00 ₪ הירשם
1010005 אוסשקין כיתות ד 1010005 1 1 2,700.00 ₪ הירשם
1010006 אוסשקין כיתות ה 1010006 1 1 2,750.00 ₪ הירשם
1010007 אוסשקין כיתות ו עתודה 1010007 1 1 2,750.00 ₪ הירשם
1020002 אופירה נבון ג-ד 1020002 1 2 2,650.00 ₪ הירשם
1020001 אופירה נבון כיתות א-ב 1020001 1 2 2,650.00 ₪ הירשם
1020003 אופירה נבון כיתות ה - ו 1020003 1 2 2,750.00 ₪ הירשם
1020004 אופירה נבון צהרון דמוקרטי א 1020004 1 2 2,650.00 ₪ הירשם
1020005 אופירה צהרון דמוקרטי ב-ג 1020005 1 2 2,650.00 ₪ הירשם
1111603 בית ספר צומח 80 כיתה ג 1111603 1 16 2,650.00 ₪ הירשם
1111601 בית ספר צומח 80 כיתות א 1111601 1 16 2,650.00 ₪ הירשם
1111602 בית ספר צומח 80 כיתות ב 1111602 1 16 2,650.00 ₪ הירשם
1030003 בן גוריון בנוות א-ב 1030003 1 3 2,650.00 ₪ הירשם
1030008 בן גוריון בנות ג-ו 1030008 1 3 2,650.00 ₪ הירשם
1030002 בן גוריון כיתות א 1030002 1 3 2,650.00 ₪ הירשם
1030007 בן גוריון כיתות ב 1030007 1 3 2,650.00 ₪ הירשם
1030004 בן גוריון כיתות ג 1030004 1 3 2,650.00 ₪ הירשם
1030001 בן גוריון כיתות גן 1030001 1 3 2,650.00 ₪ הירשם
1030005 בן גוריון כיתות ד 1030005 1 3 2,700.00 ₪ הירשם
1030006 בן גוריון כיתות ה-ו 1030006 1 3 2,750.00 ₪ הירשם
1040005 בר אילן בנות כיתות ג-ה 1040005 1 4 2,650.00 ₪ הירשם
1040008 בר אילן בנות כיתות ו-ז 1040008 1 4 2,750.00 ₪ הירשם
1040009 בר אילן גנים 1040009 1 4 2,650.00 ₪ הירשם
1040001 בר אילן כיתות א 1040001 1 4 2,650.00 ₪ הירשם
1040002 בר אילן כיתות ב 1040002 1 4 2,650.00 ₪ הירשם
1040003 בר אילן כיתות ג 1040003 1 4 2,650.00 ₪ הירשם
1040004 בר אילן כיתות ד 1040004 1 4 2,700.00 ₪ הירשם
1040006 בר אילן כיתות ה 1040006 1 4 2,750.00 ₪ הירשם
1040007 בר אילן כיתות ו עתודה 1040007 1 4 2,750.00 ₪ הירשם
1060004 גולדה בנות כיתות א-ב 1060004 1 6 2,650.00 ₪ הירשם
1060007 גולדה בנות כיתות ג-ד 1060007 1 6 2,650.00 ₪ הירשם
1060010 גולדה בנות כיתות ה 1060010 1 6 2,750.00 ₪ הירשם
1060002 גולדה כיתות א 1060002 1 6 2,650.00 ₪ הירשם
1060003 גולדה כיתות ב 1060003 1 6 2,650.00 ₪ הירשם
1060005 גולדה כיתות ג 1060005 1 6 2,650.00 ₪ הירשם
1060001 גולדה כיתות גן 1060001 1 6 2,650.00 ₪ הירשם
1060006 גולדה כיתות ד 1060006 1 6 2,700.00 ₪ הירשם
1060008 גולדה כיתות ה 1060008 1 6 2,750.00 ₪ הירשם
1060009 גולדה כיתות ו עתודה 1060009 1 6 2,750.00 ₪ הירשם
1050003 גורדון בנות כיתות א-ב 1050003 1 5 2,650.00 ₪ הירשם
1050005 גורדון בנות כיתות ג-ו 1050005 1 5 2,650.00 ₪ הירשם
1050002 גורדון כיתות א-ב 1050002 1 5 2,650.00 ₪ הירשם
1050004 גורדון כיתות ג 1050004 1 5 2,650.00 ₪ הירשם
1050006 גורדון כיתות גן 1050006 1 5 2,650.00 ₪ הירשם
1050007 גורדון כיתות ד 1050007 1 5 2,700.00 ₪ הירשם
1050009 גורדון כיתות ה-ו עתודה 1050009 1 5 2,750.00 ₪ הירשם
1110011 דבורה עומר בנות ג-ו 1110011 1 2,650.00 ₪ הירשם
1110001 דבורה עומר גני חובה 1110001 1 10 2,650.00 ₪ הירשם
1110002 דבורה עומר כיתות א-ב בנים בנות 1110002 1 10 2,650.00 ₪ הירשם
1110003 דבורה עומר כיתות ב-ג 1110003 1 10 2,650.00 ₪ הירשם
1110007 דבורה עומר כיתות ד 1110007 1 10 2,700.00 ₪ הירשם
1110006 דבורה עומר כיתות ה-ו 1110006 1 10 2,750.00 ₪ הירשם
10400010 הכוכבים של יניב 10400010 1 1,600.00 ₪ הירשם
1070002 י.שדה כיתות א 1070002 1 7 2,650.00 ₪ הירשם
1070003 י.שדה כיתות ב 1070003 1 7 2,650.00 ₪ הירשם
1070005 י.שדה כיתות ג 1070005 1 7 2,650.00 ₪ הירשם
1070001 י.שדה כיתות גן 1070001 1 7 2,650.00 ₪ הירשם
1070006 י.שדה כיתות ד 1070006 1 7 2,700.00 ₪ הירשם
1070007 י.שדה כיתות ה-ו 1070007 1 7 2,750.00 ₪ הירשם
1070004 י.שדה קבוצת בנות צהריים 1070004 1 7 2,650.00 ₪ הירשם
1070009 י.שדה קבוצת בנות אחרי צהריים 1070009 1 7 2,650.00 ₪ הירשם
1111407 לאה גולדברג בנות א-ב 1111407 1 14 2,650.00 ₪ הירשם
11114010 לאה גולדברג בנות כיתה ג-ה 11114010 1 2,650.00 ₪ הירשם
1111401 לאה גולדברג גנים 1111401 1 14 2,650.00 ₪ הירשם
1111408 לאה גולדברג כיתה ד 1111408 1 14 2,700.00 ₪ הירשם
1111409 לאה גולדברג כיתה ה 1111409 1 14 2,750.00 ₪ הירשם
1111402 לאה גולדברג כיתות א 1111402 1 14 2,650.00 ₪ הירשם
1111404 לאה גולדברג כיתות ב 1111404 1 14 2,650.00 ₪ הירשם
1111406 לאה גולדברג כיתות ג 1111406 1 14 2,650.00 ₪ הירשם
1111405 לאה גולדברג כיתות ו 1111405 1 14 2,750.00 ₪ הירשם
1080007 סורקיס בנות 1080007 1 8 2,650.00 ₪ הירשם
1080002 סורקיס כיתות א 1080002 1 8 2,650.00 ₪ הירשם
1080003 סורקיס כיתות ב 1080003 1 8 2,650.00 ₪ הירשם
1080004 סורקיס כיתות ג 1080004 1 8 2,650.00 ₪ הירשם
1080001 סורקיס כיתות גן 1080001 1 8 2,650.00 ₪ הירשם
1080005 סורקיס כיתות ד 1080005 1 8 2,700.00 ₪ הירשם
1080006 סורקיס כיתות ה-ו 1080006 1 8 2,750.00 ₪ הירשם
1040010 עתודה ז 1040010 1 2,950.00 ₪ הירשם
1111308 פרס בנות 1111308 1 13 2,650.00 ₪ הירשם
1111301 פרס גנים 1111301 1 13 2,650.00 ₪ הירשם
1111302 פרס כיתות א 1111302 1 13 2,650.00 ₪ הירשם
1111303 פרס כיתות ב 1111303 1 13 2,650.00 ₪ הירשם
1111304 פרס כיתות ג 1111304 1 13 2,650.00 ₪ הירשם
1111305 פרס כיתות ד 1111305 1 13 2,700.00 ₪ הירשם
1111306 פרס כיתות ה 1111306 1 13 2,750.00 ₪ הירשם
1111307 פרס כיתות ו -ז ילדי שמעון פרס ובן גוריון 1111307 1 13 2,750.00 ₪ הירשם
1111604 צומח 80 נבחרת בנות א-ג 1111604 1 16 2,650.00 ₪ הירשם
1111101 רחל המשוררת גנים 1111101 1 11 2,650.00 ₪ הירשם
1111106 רחל המשוררת כיתה ה 1111106 1 11 2,750.00 ₪ הירשם
1111105 רחל המשוררת כיתה ו 1111105 1 11 2,750.00 ₪ הירשם
1111102 רחל המשוררת כיתות א 1111102 1 11 2,650.00 ₪ הירשם
1111103 רחל המשוררת כיתות ב 1111103 1 11 2,650.00 ₪ הירשם
1111108 רחל המשוררת כיתות ד 1111108 1 2,700.00 ₪ הירשם
1111109 רחל המשוררת נבחרת בנות 1111109 1 2,650.00 ₪ הירשם
1111104 רחל המשורת כיתות ג 1111104 1 11 2,650.00 ₪ הירשם
1090008 רמז בנות א-ב 1090008 1 9 2,650.00 ₪ הירשם
1090009 רמז בנות כיתות ג-ה 1090009 1 2,650.00 ₪ הירשם
1090002 רמז כיתות א 1090002 1 9 2,650.00 ₪ הירשם
1090003 רמז כיתות ב 1090003 1 9 2,650.00 ₪ הירשם
1090004 רמז כיתות ג 1090004 1 9 2,650.00 ₪ הירשם
1090001 רמז כיתות גן 1090001 1 9 2,650.00 ₪ הירשם
1090005 רמז כיתות ד 1090005 1 9 2,700.00 ₪ הירשם
1090006 רמז כיתות ה 1090006 1 9 2,750.00 ₪ הירשם
1090007 רמז כיתות ו עתודה 1090007 1 9 2,750.00 ₪ הירשם
1111209 שי עגנון א-ב בנים צהרון 1111209 1 2,650.00 ₪ הירשם
1111208 שי עגנון בנות א-ב 1111208 1 12 2,650.00 ₪ הירשם
1111207 שי עגנון בנות ג-ה 1111207 1 12 2,650.00 ₪ הירשם
1111201 שי עגנון גנים 1111201 1 12 2,650.00 ₪ הירשם
1111202 שי עגנון כיתות ב 1111202 1 12 2,650.00 ₪ הירשם
1111203 שי עגנון כיתות ג 1111203 1 12 2,650.00 ₪ הירשם
1111204 שי עגנון כיתות ד 1111204 1 12 2,700.00 ₪ הירשם
1111205 שי עגנון כיתות ה 1111205 1 12 2,750.00 ₪ הירשם
1111206 שי עגנון כיתות ו עתודה 1111206 1 12 2,750.00 ₪ הירשם