מועדון כדורסל הפועל כפר סבא

מוצרים נלווים


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
500101 ביטוח בית ספר 500101 5 90.00 ₪ הירשם
500109 הסעות מחנה רמז 2023 חנוכה 500109 5 100.00 ₪ הירשם
500106 מחנה חנוכה אולם אינשטיין 10-14/12 יום בודד 500106 5 150.00 ₪ הירשם
500119 מחנה חנוכה רמז 10-14/12 יום בודד 500119 5 150.00 ₪ הירשם
500117 מחנה חנוכה אינשטיין 10-14/12 500117 5 670.00 ₪ הירשם
500118 מחנה חנוכה אינשטיין 10-14/12 3 ימים בלבד 500118 5 420.00 ₪ הירשם
500110 מחנה חנוכה לקטסל בנות 2023 500110 5 520.00 ₪ הירשם
500137 מחנה חנוכה רמז 10-14/12 3 ימים 500137 5 420.00 ₪ הירשם
500136 מחנה חנוכה רמז 10-14/12 500136 5 670.00 ₪ הירשם
500145 פרויקט מצוינות שבתות - I.Q Basketball - כיתות ג-ד מסלול כסף תשלום ליום בודד 500145 5 150.00 ₪ הירשם
500141 פרויקט מצוינות שבתות - I.Q Basketball - כיתות ה-ו מסלול כסף תשלום ליום בודד 500141 5 150.00 ₪ הירשם
500115 פרויקט מצוינות שבתות - I.Q Basketball - כיתות ג-ד מסלול אולימפי 30 שבתות לילדי מועדון 500115 5 2,700.00 ₪ הירשם
500147 פרויקט מצוינות שבתות - I.Q Basketball - כיתות ג-ד מסלול זהב 10 אימונים 500147 5 1,250.00 ₪ הירשם
500116 פרויקט מצוינות שבתות - I.Q Basketball - כיתות ה-ו מסלול אולימפי 30 שבתות לילדי מועדון 500116 5 2,700.00 ₪ הירשם
500151 פרויקט מצוינות שבתות - I.Q Basketball - כיתות ה-ו מסלול זהב 10 אימונים 500151 5 1,250.00 ₪ הירשם
5009 פרויקט מצוינות שבתות - I.Q Basketball - כיתות ג-ד מסלול אולימפי 30 שבתות שנתי 5009 5 3,000.00 ₪ הירשם
500114 פרויקט מצוינות שבתות - I.Q Basketball - כיתות ה-ו מסלול אולימפי 30 שבתות שנתי 500114 5 3,000.00 ₪ הירשם
500104 פרויקט מצוינות שבתות - I.Q Basketball -כיתות ג-ד מסלול זהב 10 אימונים לילדי מעדון 500104 5 1,125.00 ₪ הירשם
500134 פרויקט מצוינות שבתות - I.Q Basketball -כיתות ה-ו מסלול זהב 10 אימונים לילדי מעדון 500134 5 1,125.00 ₪ הירשם