קיטנות קיץ 2019 סורקיס\שי עגנון


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
4010012 מחזור 1 1-21/7 סורקיס מסלול 5 ימים בשבוע 4010012 8 1,790 ₪ ההרשמה סגורה באתר
4010013 מחזור 1 1-21/7 סורקיס פרימיום+סל (ילדי המועדון בלבד) 4010013 8 1,650 ₪ ההרשמה סגורה באתר
4010011 מחזור 1 1-21/7 סורקיס מסלול פרימיום(3 ימים בשבוע) 4010011 8 1,580 ₪ ההרשמה סגורה באתר
4010015 מחזור 2 סורקיס 22.7-1.8 מסלול רגיל כולל יציאות כולל צהרון 8:00-16:00 4010015 8 1,650 ₪ ההרשמה סגורה באתר
4010017 מחזור 3 סורקיס 4-22.8 מסלול רגיל כולל יציאות כולל צהרון 8:00-16:30 4010017 8 2,230 ₪ ההרשמה סגורה באתר
4010016 מחזור 3 סורקיס 4-22/8 מסלול רגיל כולל יציאות 8:00-13:00 4010016 8 1,580 ₪ ההרשמה סגורה באתר
4010018 מחזור 3 סורקיס 4-22/8 שבוע בודד 8:00-13:00 4010018 8 600 ₪ ההרשמה סגורה באתר
4010019 מחזור 3 סורקיס 4-22/8 שבוע בודד כולל צהרון 8:00-16:30 4010019 8 850 ₪ ההרשמה סגורה באתר
4010020 מחזור 3 שי עגנון 4-22/8 מסלול רגיל כולל יציאות 8:00-13:00 4010020 8 1,580 ₪ ההרשמה סגורה באתר
4010021 מחזור 3 שי עגנון 4-22/8 מסלול רגיל כולל יציאות כולל צהרון 8:00-16:30 4010021 8 2,230 ₪ ההרשמה סגורה באתר
4010022 מחזור 3 שי עגנון 4-22/8 שבוע בודד 8:00-13:00 4010022 8 600 ₪ ההרשמה סגורה באתר
4010023 מחזור 3 שי עגנון 4-22/8 שבוע בודד כולל צהרון 8:00-16:30 4010023 8 850 ₪ ההרשמה סגורה באתר
4010014 ממחזור 2 סורקיס 22.7-1.8 מסלול מלא כולל יציאות 8:00-13:00 4010014 8 1,200 ₪ הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן