מועדון כדורסל הפועל כפר סבא

קייטנת קיץ 2021 סורקיס/ לאה גולדברג


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
180800006 לאה גולדברג מחזור 2 יום ארוך 1-19.8 180800006 8 2,400 ₪ הירשם
180800007 לאה גולדברג מחזור 2 יום קצר 1-19.8 180800007 8 1,700 ₪ הירשם
180800009 לאה גולדברג מחזור 2 שבוע אחד בלבד יום ארוך 180800009 8 900 ₪ הירשם
180800008 לאה גולדברג מחזור 2 שבוע אחד בלבד יום קצר 180800008 8 650 ₪ הירשם
180800004 לאה גולדברג מחזור 2 שבוע שלישי יום ארוך 180800004 8 900 ₪ הירשם
180800005 לאה גולדברג מחזור 2 שבוע שלישי יום קצר 180800005 8 650 ₪ הירשם
180800011 לאה גולדברג מחזור 2 שבוע שני יום ארוך 180800011 8 900 ₪ הירשם
180800010 לאה גולדברג מחזור 2 שבוע שני יום קצר 180800010 8 650 ₪ הירשם
4010015 סורקיס מחזור 2 יום מלא 1-19.8 4010015 8 2,400 ₪ הירשם
4010014 סורקיס מחזור 2 מלא יום קצר 1-19.8 4010014 8 1,700 ₪ הירשם
4010017 סורקיס מחזור 2 שבוע אחד יום ארוך 4010017 8 900 ₪ הירשם
4010016 סורקיס מחזור 2 שבוע אחד קצר 4010016 8 650 ₪ הירשם
4010021 סורקיס מחזור 2 שבוע שלישי יום ארוך 4010021 8 900 ₪ הירשם
4010020 סורקיס מחזור 2 שבוע שלישי יום קצר 4010020 8 650 ₪ הירשם
4010019 סורקיס מחזור 2 שבוע שני יום ארוך 4010019 8 900 ₪ הירשם
4010018 סורקיס מחזור 2 שבוע שני יום קצר 4010018 8 650 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן