מועדון כדורסל הפועל כפר סבא

קייטנת קייץ 2023 סורקיס /לאה גולדברג


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
180800006 לאה גולדברג מחזור 2 מלא יום ארוך 30.7-17.8 180800006 8 2,650.00 ₪ נסגר לרישום
180800007 לאה גולדברג מחזור 2 מלא יום קצר 30.7--17.8 180800007 8 1,900.00 ₪ נסגר לרישום
180800009 לאה גולדברג מחזור 2 שבוע ראשון יום ארוך 30.7-3.8 180800009 8 970.00 ₪ נסגר לרישום
180800008 לאה גולדברג מחזור 2 שבוע ראשון יום קצר 30.7-3.8 180800008 8 650.00 ₪ נסגר לרישום
180800004 לאה גולדברג מחזור 2 שבוע שלישי יום ארוך 13.8-17.8 180800004 8 970.00 ₪ נסגר לרישום
180800005 לאה גולדברג מחזור 2 שבוע שלישי יום קצר13.8-17.8 180800005 8 650.00 ₪ נסגר לרישום
180800011 לאה גולדברג מחזור 2 שבוע שני יום ארוך 6.8-10.8 180800011 8 970.00 ₪ נסגר לרישום
180800010 לאה גולדברג מחזור 2 שבוע שני יום קצר6.8-10.8 180800010 8 650.00 ₪ נסגר לרישום
4010023 מחנה קיץ מצוינות - מחנה קיסריה כולל לינה 4010023 8 400.00 ₪ נסגר לרישום
180800001 מחנה קיץ מצוינות מסלול מלא 3 שבועות כיתות א-ז 180800001 8 1,800.00 ₪ נסגר לרישום
4010011 מחנה קיץ מצוינות שבוע 1 2.7-6.7 כיתה א-ז 4010011 8 680.00 ₪ נסגר לרישום
4010012 מחנה קיץ מצוינות שבוע 2 9.7-13.7 כיתה א-ז 4010012 8 680.00 ₪ נסגר לרישום
4010013 מחנה קיץ מצוינות שבוע 3 23.7-27.7 כיתה א-ז 4010013 8 680.00 ₪ נסגר לרישום
4010022 מחנה קיץ מצוינות שבועיים כיתות א-ז 4010022 8 1,300.00 ₪ נסגר לרישום
180800002 סורקיס מחזור 1 19.7-6.8 180800002 8 1,640.00 ₪ נסגר לרישום
180800003 סורקיס מחזור 1 פרימיום 19.7-6.8 (3 ימים בשבוע) 180800003 8 1,460.00 ₪ נסגר לרישום
4010015 סורקיס מחזור 2 מלא יום ארוך 30.7-17.8 4010015 8 2,650.00 ₪ נסגר לרישום
4010014 סורקיס מחזור 2 מלא יום קצר 30.7-17.8 4010014 8 1,900.00 ₪ נסגר לרישום
4010017 סורקיס מחזור 2 שבוע ראשון יום ארוך 30.7-3.8 4010017 8 970.00 ₪ נסגר לרישום
4010016 סורקיס מחזור 2 שבוע ראשון קצר 30.7-3.8 4010016 8 650.00 ₪ נסגר לרישום
4010021 סורקיס מחזור 2 שבוע שלישי יום ארוך 13.8-17.8 4010021 8 970.00 ₪ נסגר לרישום
4010020 סורקיס מחזור 2 שבוע שלישי יום קצר13.8-17.8 4010020 8 650.00 ₪ נסגר לרישום
4010019 סורקיס מחזור 2 שבוע שני יום ארוך 6.8-10.8 4010019 8 970.00 ₪ נסגר לרישום
4010018 סורקיס מחזור 2 שבוע שני יום קצר 6.8-10.8 4010018 8 650.00 ₪ נסגר לרישום